headerlogo2

 Angelsof hildegard von BingenEr bestaan twee verschillende opvattingen ten aanzien van de ontwikkeling van de mens.

De ene, de darwinistische, zegt dat de menselijke evolutie een proces is dat geheel en al bij toeval vanuit een ‘oerknal’, een ‘big bang’, is ontstaan. Het kent daarom geen enkel doel en vanzelfsprekend ook geen schepper.

De andere opvatting daarentegen, ziet in de schoonheid en wijsheidsvolle ordening die we in de natuur, in het planten- en dierenrijk en in het menselijk lichaam tegenkomen, juist de uitdrukking van de werkzaamheid van een hogere geestelijke macht. Een hogere macht die ook de schepper is. De vraag die ik mij stelde was: zouden beide opvattingen die zo diametraal tegenover elkaar staan, elkaar kunnen vinden in één gemeenschappelijke visie?

 Engel speelt de herdersfluit Edward Burne Jones 1878Al vele eeuwen maken kunstenaars afbeeldingen van engelen. Steeds proberen zij dat zo te doen dat door hun werk heen iets van het wezen van de engel tot uitdrukking komt. 

Als je hun afbeeldingen bekijkt zie je dat zij het wezen van engelen vanuit drie verschillende elementen weergeven.

Vleugels
Het eerste is dat zij engelen afbeelden met vleugels. Die vleugels hebben engelen gemeen met de vogels. Vogels leven vooral in het element van de lucht: de wereld van het licht en de verhevenheid. Vogels leven ook op aarde, in de wereld van de materie, maar door hun sterke verbinding met het element van de lucht worden ze niet gehinderd door de zwaarte die daar heerst.