headerlogo2

Overgenomen uit Verwachting 52, Nov 2009 een uitgave van stichting de heraut

 

De laatste tijd wordt mijn aandacht innerlijk geleid naar de aartsengel Michaël.
Beelden duiken op, inzichten komen, en ‘toevallig’ komt allerlei informatie over Michaël op mijn weg.

Zo begint het te borrelen.

 

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting 2003. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

 

Voor alle kinderen van 10 tot 100 jaar

 

Michael - Liane Collot dHerboisGeraakt door Michaël
De laatste tijd wordt mijn aandacht innerlijk geleid naar de aartsengel Michaël. Beelden duiken op, inzichten komen, en ‘toevallig’ komt allerlei informatie over Michaël op mijn weg. Zo begint het te borrelen. Steeds meer begin ik te voelen hoe belangrijk zijn stille, verborgen werk wel is voor deze tijd. Steeds meer zie ik ook (in de krant, op de TV of bij persoonlijke ontmoetingen), hoe hij allerlei mensen in onze tijd op een unieke manier inspireert. Dat mensen weerbaar willen worden en hun eigen grenzen willen (leren) behoeden, is het gevolg van de inspiratie van Michaël. Dat mensen verlangen naar vrijheid en geen betutteling meer verdragen: Michaël inspireert ons daartoe. Dat mensen zoeken naar inzicht en willen begrijpen waarom hun leven gaat, zoals het gaat: Michaël roept die verlangens in ons wakker. Dat er mensen zijn zoals de Amerikaanse president Barack Obama die bruggen willen bouwen en die geen genoegen nemen met oude scheidsmuren, is te danken aan de inwerking van de aartsengel Michaël.

De mens dacht vroeger met zijn hart

Wij kunnen ons maar moeilijk voorstellen dat de mens in oude tijden niet met zijn hoofd dacht, maar met zijn hart. Toch was dat zo: het hart was in die voorbije tijden het denkorgaan van de mens, en niet zijn hersens. Zelfs Aristoteles, de grote Griekse filosoof – hij leefde omstreeks 350 v. Chr. - vertelde nog dat het hart het centrale orgaan van het denken is. En in oude Chinese geschriften, vastgelegd op bamboelatjes, staat geschreven dat het hart een eigen denken kent.[1]                                MICHAËL

                                     Dat is wat wij in onze tijd moeten leren:

                                       Vanuit zuiver vertrouwen te leven,

                                       Zonder bestaanszekerheid,

                                       Vanuit het vertrouwen in de altijd aanwezige                             

Al jarenlang ben ik diep bezorgd omdat er van de kerken zo weinig (en dikwijls geen) échte bezieling meer uitgaat. Het lijkt of de verhalen over Jezus Christus de mensen niet meer inspireren kunnen. Maar hoe moet een samenleving zich verder ontwikkelen als er geen inspiratiebron meer is die bezielend en richtinggevend op de mensen inwerkt? Naar mijn inzicht hangt de door velen geconstateerde verloedering van onze tijd samen met dat gemis aan inspiratie en bezieling.
Het is dus van levensbelang om een nieuwe inspiratiebron te vinden. Maar wie gaat zoeken, ontdekt: die bron is in wezen dezelfde als voorheen. Alleen het inzicht in het mysterie van Jezus Christus kan ons werkelijk inspireren. Maar dan zullen we dat mysterie wel op een nieuwe, diepergaande manier moeten herontdekken. Dat kan alleen als we nieuw en anders leren denken: als we geestelijk leren denken in plaats van (louter) materialistisch.
Wie zich vervolgens afvraagt hoe we ons dat nieuwe denken dan wel eigen kunnen maken, die komt als vanzelf op het spoor van de grote aartsengel Michaël. Hij, Michaël, is het die ons dit nieuwe denken wil aanreiken – als we ons daar tenminste voor open willen stellen.
Over dit grote geschenk van het nieuwe, geestelijke denken, en over alles wat Michaël in stilte bewerkte om dat nieuwe denken mogelijk te maken, gaat dit artikel.
Op 29 september vieren we het feest van Michaël. Misschien is het een goed idee om op die dag dit artikel nog eens te lezen?

Hans Stolp

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr 80, 2016  Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Nederlanders hebben hun ziel verloren

Sinds 1879 is de grote aartsengel Michaël inmiddels al met ons aan het werk. Hij is immers degene die vanaf 1879 ongeveer 350 jaar lang vanuit zijn bezieling en inspiratie leiding mag geven aan de mensheid en aan de ontwikkelingen op aarde. Velen weten inmiddels wel dat zo’n Michaëltijd altijd een heftige tijd is: Michaël vaagt oude leefpatronen, oude structuren en oude inzichten weg, zodat er ruimte komt voor nieuwe manieren van leven, en vooral voor nieuwe, hogere inzichten.