headerlogo2

Voor veel mensen sluit met Pasen het grote gebeuren van de verlossing van mens en aarde door Christus af en komt daarmee ten einde. Maar dan wordt het nog Pinksteren. Velen vragen zich af: Wat moet ik met dat feest? Heeft Pinksteren nog wel met Christus te maken? Zijn naam wordt niet eens genoemd. Toch bestaat er een bijzonder innig verband tussen Pinksteren en Christus en hoort het religieuze gebeuren dat dan plaatsvindt wel degelijk bij de weg die hij gaat.

Het pinksterfeest wordt ons niet vanuit de natuur geschonken, maar moet vanuit het binnenste van onze ziel geschapen worden. Het is het feest van de toekomst, want de Heilige Geest, door wie wij met Pinksteren aangeraakt hopen te worden, is altijd datgene wat nog niet is, wat veeleer steeds pas door een nieuw scheppingsdaad, door een vonk die opnieuw overspringt, tot aanzijn moet komen. De Heilige Geest is het toekomstige. Dat is de reden waarom wij vooreerst nog naar een werkelijk vieren van het pinksterfeest moeten toegroeien.

In het jaar 33 van onze jaartelling vindt tijdens Pinksteren een groots mysterie plaats dat de verhoudingen op aarde nog verder zal veranderen dan sinds Goede Vrijdag en Pasen al het geval is.