headerlogo2

 Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr. 60 2011. een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtindeheraut.nl

Uitnodiging
Het is al een oude traditie dat elk jaar op 29 september de feestdag voor de grote aartsengel Michaël wordt gevierd. Dit jaar valt die dag op een donderdag. Graag wil ik jullie uitnodigen op die laatste donderdag van de maand september een kaars voor de grote aartsengel Michaël aan te steken en met verwondering stil te staan bij wat het leven je allemaal geschonken heeft.

September. De zomer gaat over in de herfst. De bloemen en bomen dragen vrucht.
Van helemaal naar buiten, naar de zon en het leven in de natuur gericht, keren wij mensen geleidelijk aan naar binnen. Interessant is te ontdekken dat allerlei verschijnselen die zich in het leven voordoen wetmatigheden en motieven zichtbaar maken die tegelijkertijd op meerdere niveaus werkzaam zijn.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr.64 2012. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Velen van ons zijn er nog niet zo mee vertrouwd: met het feest van de aartsengel Michaël op 29 september. Hoewel de dag van 29 september al eeuwenlang gewijd is aan de heilige Michaël, heeft zijn feest in het westen nooit een grote bekendheid gekregen – en al helemaal niet in protestantse kringen die van heiligen en  engelen niet zoveel moesten weten.