headerlogo2

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr 75 2015. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Het Johannesfeest laat ons de toekomst zien
Het (esoterische) christendom kent zeven grote jaarfeesten. Op 24 juni vieren we het laatste van die zeven feesten: het Johannesfeest. Alle zeven worden ze – de een wat meer dan de ander - gekoesterd als tekenen van hoop in een wereld die zo snel lijkt te verloederen. In een kader bij dit artikel ziet u dat de reeks begint met het Michaëlsfeest in de herfst en eindigt met het Johannesfeest in de zomer.

 Dit artikel is overgenomen uit Verwachting 61 feb 2012. Een uitgave van stichtingdeheraut

Hij moet wassen, ik moet minder worden

Op 24 juni vieren wij het feest van Johannes de Doper. Op die dag wordt van oudsher zijn geboorte herdacht en beginnen de vier zomerse weken die de Johannestijd of Sint Janstijd worden genoemd.

Het Johannesfeest of Sint Jansfeest valt kort na de zomerzonnewende, die meestal op 21 juni plaatsvindt. De zomerzonnewende – ook wel midzomer genoemd – vindt plaats op de dag van het jaar, waarop het (dag)licht het langst aanhoudt en de nacht dus het kortst duurt. Vanaf die dag wordt het dan weer steeds vroeger donker. Dit beeld – van de dagen, die vanaf zijn geboorte steeds korter worden - is typerend voor Johannes, want van hem zijn de gevleugelde woorden, die hij over Jezus sprak: Hij moet wassen (= groeien), ik moet kleiner worden… (Johannes 3 : 30). Wat bedoelt Johannes met deze woorden?

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr. 63, 2012 Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

 

Oude feesten in ere hersteld

In de kring van het Esoterisch Christendom worden een paar oude feesten die meer en meer in de vergetelheid zijn geraakt, weer in ere hersteld en met toewijding gevierd. Zo bijvoorbeeld het feest van de grote aartsengel Michaël op 29 september, of het feest van Sint Maarten op 11 november, maar ook het Johannesfeest op 24 juni

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting 79 2016. Een uitgave van stichtingdeheraut

Op het Johannesfeest staat Johannes de Doper centraal Op 24 juni vieren we in het esoterisch christendom het nog vrij onbekende Sint-Jansfeest of Johannesfeest. Het is een feest dat als het ware nog in de steigers staat en dat door komende generaties steeds meer verdiept en begrepen zal gaan worden. Het is het laatste van de zeven christelijke feesten, en daarmee ook het hoogtepunt dat zicht geeft op de zo bijzondere opdracht die de mens hier op aarde krijgt toevertrouwd.