headerlogo2

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr 70, 2014. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Onze geliefde gestorvenen zijn niet dood: ze leven. Ze zijn door de poort van de dood gegaan en hebben daarbij hun fysieke lichaam afgelegd. Maar toen ze eenmaal de drempel van de dood overgegaan waren, begonnen ze daar aan een nieuwe levensfase – in een ander en hoger bewustzijn en in een andere, geestelijke levenssfeer.

Een aantal jaren geleden overleed een vrouw die ik kende. Ze was vrij oud geworden: 91 jaar. Ze stierf na een ziekbed van enkele maanden. In een gesprek zei ze dat zij niet zozeer leed aan het ongemak en de pijn van haar oude, zieke lichaam, maar aan de angst voor wat er komen zou na de dood. Toen ik doorvroeg vertelde zij dat ze bang was in de hemel voor een soort rechtbank te komen en daar veroordeeld te worden.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr. 64 2012. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook swww.tichtingdeheraut.nl

Iedere keer als ik op een themadag mag vertellen over de bijzondere ervaringen die de gestorvene na de dood mag opdoen in de geestelijke wereld raakt het mij hoe groots en indrukwekkend de ervaringen zijn die ons daar, in de geestelijke wereld, wachten. Denk bijvoorbeeld aan de ontmoeting met Christus en aan die met onze eigen Engel. En denk daarnaast aan al die geliefden die ons zijn voorgegaan en die ons daar vol vreugde opwachten.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr.70  2014. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook stichtingdeheraut.nl

Extase na de dood van een geliefde
Een van de grootste geschenken in mijn leven is het feit dat mensen mij steeds weer allerlei ervaringen toevertrouwen, waarover zij maar zelden praten. Daar ben ik zeer dankbaar voor, want daardoor heb ik steeds beter leren begrijpen, wat er nu eigenlijk in ons innerlijke leven gebeurt.

Het lijkt er op alsof de gebeurtenissen rond het sterfbed steeds sprekender en intenser worden.
Als ik alleen al kijk naar de sterfprocessen die ik zelf de laatste tien jaar heb meegemaakt dan is duidelijk dat voor de stervende steeds meer, al geruime tijd vóór het intrede van de dood, de wereld aan de andere kant opengaat.