headerlogo2

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr 79, 2016  Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Een lezeres van Verwachting stelde onlangs de volgende vraag. Uit onderzoek naar bijna-dood ervaringen blijkt dat sommige mensen tijdens deze gebeurtenissen te weten komen wat er in hun toekomst zal gaan gebeuren. Ze konden de getoonde gebeurtenissen later zo van hun lijstje afstrepen. 

Alles klopte. Is ons leven dus toch gepredestineerd? 

Omdat deze vraag ongetwijfeld bij meer mensen leeft, leek het ons goed hier een stukje over te schrijven.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr. 66 2012. Een uitgave van de Stichting De Herout Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Judas, een naam die afschuw oproept

Judas – het is een naam die je niet gauw aan je kind zult geven. Een naam die de gedachte aan verraad oproept, aan het kwaad. Hij heeft immers Jezus Christus verraden, zodat de Farizeeërs hem konden laten oppakken.

 

Hoe kijkt het traditionele kerkelijke christendom naar de verlossing door Christus tijdens Goede Vrijdag en Pasen en hoe het esoterische christendom ? Daarvoor moeten we eerst beide karakteriseren.

In onze tijd neemt de belangstelling voor karma en reïncarnatie toe. Het geeft aan dat in het alledaagse menselijke bewustzijn de bewustzijnswereld van de geest bezig is wakker te worden. Daarmee komt er een einde aan het duistere tijdperk, het Kali Yuga. In het Kali Yuga, die on­geveer 5000 jaar duurde, moest de mens geleidelijk aan alle samenhang met de geestelijke we­reld verliezen om, volop levend in de fysiek-materiële wereld, zijn eigen zelf- of ik-be­wust­zijn te ontwikkelen.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr 78, 2016  Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Noot vooraf: voor onze Vlaamse lezers en lezeressen – wier aantal snel toeneemt – moet de titel van dit artikel luiden:
Waarom werden we in België geboren?

Waartoe zijn wij op aarde en welke plek heeft de mens in de schepping? Vragen als deze zijn zo oud als de wereld. In iedere periode van de menselijke geschiedenis worden zij opnieuw gesteld. Wat heeft het esoterische christendom hierover te zeggen?