headerlogo2

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Emil Bock een bijzonder mens en een bijzondere schrijver

De harmonie van voelen en denken
In mijn boekenkast staat onder de letter B (ik heb mijn boeken alfabetisch geordend) een aantal boeken, die ik regelmatig uit de kast pak om er eens even in te snuffelen, of om er zomaar even een bladzij in te lezen. Ze horen tot mijn lievelingsboeken - en niet alleen omdat enkele daarvan zo mooi zijn uitgegeven (dat ook!), maar vooral natuurlijk om wat er in staat. De schrijver van deze boeken was Emil Bock, een Duitse schrijver en geestelijke die in

 

In het midden van het Evangelie van Johannes – het elfde hoofdstuk van de eenentwintig hoofdstukken die het evangelie telt – staat dat verhaal, dat bijna het hele hoofdstuk beslaat en dat bekend geworden is onder de titel: de opwekking van Lazarus. Deze titel staat dan ook in de vertaling van het NBG boven het hoofdstuk. Het is echter goed te bedenken dat deze titel niet tot de oorspronkelijke tekst behoort.


Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr. 59 2011. een uitgave van de stichting De Heraut.  zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Graag wil ik met dit artikel een nieuwe rubriek beginnen. Ik wil steeds een tekst uit de Bijbel nemen en laten zien, wat de geheime of verborgen betekenis van die tekst is. Ik begin met een merkwaardige uitspraak in De Brief van Judas, een vrij onbekende brief uit het Nieuwe Testament. De tekst in De Brief van Judas 1: 9 luidt zo:

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr. 60 2011. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Naar het begin van deze reeks artikelen Esoterische geheimen in de Bijbel aflevering 1 ofwel: de Bijbel herontdekken op een dieper niveau

 

Mijn genade is u genoeg

De eerste preek die ik ooit, nu al lang geleden, in een kerk mocht uitspreken – ik was nog student – hield ik in de Gereformeerde kerk van Stadskanaal in Groningen. Nog altijd zie ik mezelf daar staan en zie ik al de gezichten van de kerkgangers voor mij. Ook weet ik nog precies, over welke Bijbeltekst ik toen heb gepreekt. Het was namelijk een tekst die mij al sinds mijn vroegste jeugd diep raakte, zodat het voor mij vanzelfsprekend was dat ik over die tekst mijn eerste preek zou maken.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr. 61 2012 Een uitgave van de stichting De Heraut. zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Naar het begin van deze reeks artikelen Esoterische geheimen in de Bijbel aflevering 1 ofwel: de Bijbel herontdekken op een dieper niveau

De stamboom van Jezus: voorlezen of niet?

Toen ik nog een kind was en bij mijn ouders thuis woonde, las mijn vader elke avond na afloop van de maaltijd voor uit de Bijbel. Elke avond ging hij verder op het punt, waar hij de vorige avond was gestopt.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr. 62 2012. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Naar het begin van deze reeks artikelen Esoterische geheimen in de Bijbel aflevering 1 ofwel: de Bijbel herontdekken op een dieper niveau

Hoe Johannes op Patmos Jezus Christus mag schouwen

Het fascinerende en raadselachtige geschrift dat de Bijbel afsluit, ofwel het laatste Bijbelboek, kreeg de naam De Openbaring van Johannes. Het bevat de visioenen die Johannes (de Evangelist) op Patmos ontving en die hij dicteerde aan zijn jonge medewerker Prochorus.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr.64 2012. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Naar het begin van deze reeks artikelen Esoterische geheimen in de Bijbel aflevering 1 ofwel: de Bijbel herontdekken op een dieper niveau

 

De Proloog

Johannes, de grote ingewijde, de schrijver van het Evangelie en de Ziener van Patmos, het eiland waar hij zijn grootse visioenen ontving, is mij lief. Hij speelt in mijn innerlijke leven een grote rol, evenals zijn beide geschriften, het Evangelie van Johannes en De Openbaring van Johannes.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr. 59, 2011. een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Paulus op de Areopagus
Op mijn levensweg kwam ik tot drie keer toe Dionysius de Areopagiet tegen. En dankzij die ontmoetingen werd hij voor mij als een dierbare vriend.
Voor het eerst komen we zijn naam tegen in de Bijbel - en wel in het boek  Handelingen 17. Daar wordt verteld over het bezoek van de apostel Paulus aan Athene, de hoofdstad van Griekenland. Bij dat bezoek houdt Paulus een toespraak op de Areopagus. De Areopagus is een heuvel (115 meter hoog) ten noordwesten van de Akropolis, de grote toeristische trekpleister van Athene. Eeuwenlang was de Areopagus de zetel van de hoogste rechtbank: nog steeds heet het hooggerechtshof in Griekenland de Areopagus. Op die heuvel komt Paulus nu een redevoering houden.

artikel is overgenomen uit Verwachting nr. 63 2012 Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

De ontmoeting met Christus

Toen Johannes, de lievelingsleerling van Jezus Christus, zesennegentig jaar oud was, werd hij door de Romeinen zes maanden lang gevangen gehouden in een grot op het Griekse eiland Patmos.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr. 61 2012 Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Hieronder, staat het schilderij Madonna del Duca di Terranuova van de beroemde schilder Rafaël. Het hangt in de Gemäldegalerie in Berlijn. Het is een van de schilderijen waarop de beide Jezuskinderen te zien zijn: het koningskind uit het Mattheüsevangelie (rechts) en het eenvoudige timmermanskind uit het Lucasevangelie (op de schoot van Maria). Links staat Johannes de Doper, met de kruisstaf in zijn hand.