headerlogo2

 Greek Orthodox fresco of the New Testament TrinityDe Triniteit, ook de Drie-eenheid genoemd, bestaat uit God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Uit deze goddelijke Drie-eenheid kwam heel de aardse schepping voort. Dat feit kunnen we tot op de dag van vandaag overal op aarde herkennen. Zowel in de wereld om ons heen als in het eigen innerlijk. Alhoewel deze drie aspecten van God een eenheid vormen, zijn ze toch als afzonderlijke werkingsgebieden van elkaar te onderscheiden. Onderstaand artikel laat dat zien als de Vaderwereld, de wereld van de Zoon en de wereld van de Heilige Geest.