Afdrukken

Rudolf Steiner,
de grote Meester van deze tijd

Slank van gestalte was
zoveel geestkracht, zo’n waarachtige
bewogenheid en zo’n doorleefd inzicht
van hem uit dat ieder die hem ontmoette,
hem als een grootse en indrukwekkende
gestalte ervoer. Hij troostte en verwarmde
de mensen, riep hen wakker en gaf hen
inzicht dat hun leven voorgoed veranderde.

In zijn jonge waren was er bijna niemand
die zijn ware grootheid vermoedde of doorzag.
Slechts twee mensen waren daartoe in staat:
een eenvoudige kruidenzoeker en een Meester
die in het verborgene leefde en werkte.

Pas toen hij naar lichaam en ziel gereed was
om zijn opdracht te vervullen, was het Christus
zelf die hem riep. Dagenlang stond hij voor
het Mysterie van Golgotha en doorgrondde dat.
Tot in het diepst van zijn ziel werd hij geraakt.
Zo werd hij de dienaar van Christus op aarde.

Vanaf dat moment werd de Geest krachtig
werkzaam in hem. Grootse inzichten mocht hij
de een na de ander in woorden vatten, zodat
de mensen, daardoor geleid, een heel nieuw
levensperspectief ontvingen. Op die manier
werd hij tot de Meester die de mensheid zo
nodig heeft  om vanuit de verlorenheid een
weg vooruit te vinden: de weg van de geest.

Later mocht hij, steeds als iemand hem daarom
vroeg, aanwijzingen geven hoe je die inzichten
zou kunnen aanwenden tot een omvorming

van de samenleving. Zo ontstond de beweging
van de Vrije Scholen, de biologisch-dynamische
landbouw, de heilpedagogiek en wat al niet meer.

Nog veel meer had hij ons willen schenken,
Maar wij mensen konden dat nog niet aan.
Daarom keerde hij terug naar de geestelijke
wereld om ons van daaruit aan te vuren en te
bemoedigen. En ieder van ons stelt hij
de vraag: Wil jij mijn werk voortzetten op aarde?
Vol verlangen wacht hij tot wij er voor gaan.