headerlogo2

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr. 71 juni 2014. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Een diep verlangen om te begrijpen

rudolf steinerVeel heb ik aan Rudolf Steiner te danken. Bij hem vond ik de antwoorden, die ik zo nodig had. Ik heb in mijn jeugd een gereformeerde opvoeding gekregen. Later heb ik theologie gestudeerd aan de VU in Amsterdam. De protestantse traditie zit dus in al de vezels van mijn ziel. Toch kon deze traditie mij niet helpen, toen ik haar hulp zo nodig had. Eerder al had ik in mijn leven helderziende ervaringen opgedaan. Maar zo rond mijn veertigste levensjaar brak deze helderziendheid met grote kracht door. Engelen en gestorvenen werden mij vertrouwd – en daarmee ook de geestelijke wereld. Ik leerde, dat de dood slechts de doorgang is naar een hoger, geestelijk leven. Ik ontdekte de heilige wetten van karma en reïncarnatie. Ik werd mij bewust van vorige levens. Dat was wel ingrijpend, want het stond haaks op alles wat ik tot dan toe geleerd had. Hoe indringender mijn ervaringen werden, hoe sterker mijn verlangen werd om te begrijpen wat mij overkwam. Maar de theologie kon mij in geen enkel opzicht daarbij helpen. Ook de kerkelijke wereld bleek uiterst huiverig voor alles wat met helderziendheid te maken heeft. (Iets wat mij overigens tot op de dag van vandaag verbaast. Want spreekt de kerk niet altijd over de geestelijke wereld of de hemel? Spreekt zij niet over engelen en het vagevuur (lees de astrale wereld)? Waarom wordt zij dan zo bang als die begrippen plotseling realiteit worden in het leven van mensen?

Rudolf Steiner,
de grote Meester van deze tijd

Slank van gestalte was
zoveel geestkracht, zo’n waarachtige
bewogenheid en zo’n doorleefd inzicht
van hem uit dat ieder die hem ontmoette,
hem als een grootse en indrukwekkende
gestalte ervoer. Hij troostte en verwarmde
de mensen, riep hen wakker en gaf hen
inzicht dat hun leven voorgoed veranderde.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr. 65 2012. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Christian Rosenkreutz.jpg

Een nieuwe tijd lijkt aanstaande

Het begin van de zeventiende eeuw was net als nu een tijd vol spanningen waarin de mensen intuïtief aanvoelden: zo kan het niet langer doorgaan. De grote hervormers Luther, Zwingli en Calvijn hadden in de eeuw daarvoor hoop gebracht: de hoop dat er dankzij hun hervormingen eindelijk een beetje vrijheid zou aanbreken en dat er een einde zou komen aan het machtsmisbruik van de kerkelijke heren, aan de uitbuiting van de lagere klasse en aan het voortdurende geweld.

Christian Rosenkreutz

Vanuit de verborgenheid treedt hij dezer dagen
stap voor stap naar voren: hij, die in stilte
de grote transformatie die wij doorleven, begeleidt.
Een grote gevoeligheid kenmerkt zijn wezen
en genezend is de warmte die van hem uitgaat.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting   20. Een uitgave van stichtingdeheraut

Een diepe verwondering
Rudolf Steiner is voor mij vooral degene die het esoterische christendom op een geheel nieuwe manier heeft verwoord en toegankelijk heeft gemaakt voor mensen van deze tijd. Omdat ik mij verbonden voel met het esoterische christendom, kwam ik als vanzelf in aanraking met de boeken van Rudolf Steiner. Maar – en dat deel ik met vele anderen – als je er eenmaal mee begint, kun je niet meer ophouden. Het ene na het andere boek blijkt een geestelijke schat te zijn die onze ziel verrijkt.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr 80, 2015  Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Op zoek naar een afbeelding van Christus

Steiner  RudolfFriedrich RittelmeyerIn 1915 had Rudolf Steiner een gesprek met de Berlijnse predikant Friedrich Rittelmeyer. Bij dat gesprek vroeg Rittelmeyer hem: Is het mogelijk het gezicht van Christus te schilderen of als plastiek uit te beelden aan de hand van uw aanwijzingen? Rittelmeyer stelde die vraag, omdat hij wist dat Rudolf Steiner de Christus in de geestelijke wereld waarnam. Nu zijn er in de loop der eeuwen natuurlijk vele, vele schilderingen van de Christus gemaakt, maar niet een van die afbeeldingen is ontstaan uit een directe waarneming: het waren allemaal kunstzinnige verbeeldingen. En het zou natuurlijk wel heel bijzonder zijn als er nu een schildering of een plastiek (een beeld) van Christus zou komen dat niet uit verbeeldingskracht, maar uit directe waarneming zou zijn ontstaan.